Studentstages

Spong advocaten biedt een beperkt aantal gemotiveerde en uitmuntende (aankomende) strafrechtelijke masterstudenten een stageplek aan. De stageperiode bedraagt twee maanden fulltime. Tijdens de stage krijgt de student een unieke inkijk in een van de meest enerverende strafpraktijken van ons land. De werkzaamheden bestaan uit het schrijven van notities op deelonderwerpen die in strafzaken aan de orde zijn en een bijdrage kunnen vormen aan een te voeren verweer. De student woont ook regelmatig zittingen van onze advocaten bij.

Tegenover deze stage staat een vaste onkostenvergoeding, reiskosten zijn daarbij niet inbegrepen. De stage wordt afgesloten met een beoordeling en een certificaat.

Voor een sollicitatie (voorzien van motivatiebrief, CV en cijferlijst) of nadere vragen kunt u zich wenden tot info@spongadvocaten.com, ter attentie van mr. B. Sprenger.