Cassatie

Gerard Spong is van oudsher een zeer bekende en succesvolle cassatieadvocaat. Hij stond aan de wieg van de Nederlandse vereniging van cassatieadvocaten (VCAS) en wordt door vriend en vijand geprezen om zijn unieke, creatieve juridische inzichten. In de ruim 40 jaar dat Gerard Spong een cassatiepraktijk voert hebben zijn cassatiemiddelen een diepgaande invloed gehad op de rechtsontwikkeling. Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum verscheen daarover het boek 'Meesterlijk'. Ruim duizend arresten in zaken van Spong zijn in de vakliteratuur gepubliceerd.