Procesincidenten en media in strafzaken

 

Deze cursus is verplaatst van 15 juni naar 22 oktober 2020 van 12:30 tot 17:30 uur. De cursus vindt plaats in de Groote Zaal van de Koninklijke IGC, waarin voldoende ruimte is voor het bewaren van anderhalve meter afstand.

Op de terechtzitting wordt u als strafadvocaat niet zelden geconfronteerd met onverwachte incidenten. Denk aan een rechter die door houding, opmerkingen of beslissingen de indruk wekt zich al een oordeel over de schuld van uw client te hebben gevormd, journalisten die beelden en geluidsopnamen van de zitting willen maken, of het onverwacht niet verschijnen van uw cliënt of een getuige. Ook kan het gebeuren dat het Openbaar Ministerie plotseling een substantiële wijziging van de tenlastelegging vordert, of dat gedurende een getuigenverhoor het vermoeden ontstaat dat de getuige meinedig verklaart. En nu het slachtoffer zich steeds nadrukkelijker in de rechtsstrijd mengt, kan ook diens optreden ter zitting of in de media nopen tot interventie.

Zulke gebeurtenissen vergen naast een zekere mate van improvisatie, adequate parate kennis over de relevante wettelijke bepalingen en rechtspraak. In deze cursus nemen wij de diverse procesincidenten grondig met u door en bieden wij u de vereiste juridische kennis én praktische knowhow om daarop adequaat te kunnen reageren en zo uw taak als strafadvocaat ter terechtzitting optimaal te kunnen vervullen.

Daarnaast behandelen wij in deze cursus ook in bredere zin enkele aspecten van media, publiciteit en openbaarmaking van gegevens uit strafzaken. Hoe ver reikt de vrijheid van meningsuiting van procesdeelnemers? Hoeveel vrijheid hebben zij om gegevens uit een strafzaak openbaar te maken of om in de media kritiek te ventileren op justitiële autoriteiten? Gelden daarbij voor de raadsman andere grenzen dan voor andere procesdeelnemers? Hoe kunt u als raadsman ter zitting of in de media reageren op publiciteit vanuit de politie of het OM, bijvoorbeeld wanneer daarbij regels zijn overtreden? Kunnen de media een rol spelen bij de bewijsvoering (in het kader van private opsporing of anderszins)? In dit deel van de cursus komen ook tips en tricks en verdedigingsstrategieën aan bod voor uw contacten met de media. 

Onderwerpen

 • Wraking;
 • Omgaan met media ter zitting;
 • Niet verschenen verdachte of getuige;
 • Wijziging tenlastelegging door OM;
 • Nieuwe stukken OM;
 • Meinedige getuige;
 • Reageren op slachtoffer / benadeelde partij;
 • Ordemaatregelen van de voorzitter, waaronder de beperking van het recht het woord te voeren (bijv. door het bepalen van een maximale spreektijd);
 • Processuele risico’s van een onttrekking als raadsman van de verdachte in reactie op niet ingewilligde verzoeken van de verdediging;
 • Vrijheid en grenzen openbaarmaking van gegevens uit een strafzaak door procesdeelnemers, en mogelijke consequenties van het overschrijden van die grenzen;
 • Trial by media;
 • Perikelen rondom documentaires;
 • Regeling van procesincidenten in het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

Netto aantal lesuren: 4. Klik hier voor informatie over opleidingspunten.

Bij de cursusprijs is een overzichtelijke reader inbegrepen die u voorafgaand aan de cursus krijgt toegestuurd.

Voorafgaand aan de cursus staat er een lunch met broodjes en soep voor u klaar die bij de cursusprijs is inbegrepen, evenals de koffie en thee.

Kortingen: klik hier voor een overzicht van onze kortingen op de cursusprijs.

Doelgroep: (strafrecht)advocaten
Prijs exclusief btw: € 440,00


Deze cursus is niet meer beschikbaar

Docenten

Marianne Lochs

Marianne Lochs werkt sinds 2010 als strafadvocaat bij Spong Advocaten waar zij in een breed scala aan strafzaken bijstand verleent. Zij heeft ruime ervaring met strafzaken over mensenhandel, moord, doodslag en geweldsmisdrijven. In december 2019 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het onderwerp contempt of court. Eerder publiceerde zij ‘Verschijningsvormen van contempt of court in Nederlandse context’ (Strafblad 2017/79, blz. 513-519) en ‘Wraking. Over de slager en zijn vlees: een pleidooi voor externe toetsing’ (in de NVJSA-bundel “Verstoord evenwicht. Naar een rechtvaardiger strafrecht”, Den Haag 2018, blz. 83-102). Als lid van de Adviescommissie Strafrecht van de NOvA adviseert zij over wetgeving op het terrein van het straf(proces)recht.

Gerard Spong

Gerard Spong staat al ruim 40 jaar verdachten in strafzaken bij, zowel in feitelijke aanleg als in cassatie. Als raadsman trad hij o.a. op in eerste euthanasie-zaak, de Nuenense moordzaak, de hypnose-moordzaak; de LIBOR-zaak, het ongeval op de A2 en de zaak rond The Grass Company. Gerard Spong schreef vele juridische artikelen, waaronder bijdragen aan het Handboek Verdediging, en twee romans over strafzaken. In 2018-2019 gaf hij in ruim 70 theaters een theatercollege over strafrecht en advocatuur. Hij verschijnt geregeld in de media naar aanleiding van strafzaken en heeft ruime ervaring als docent van postacademische cursussen, onder meer over cassatie, bewijsrecht en processtrategie in strafzaken. In 2019 verzorgde hij bij de Spong Law Academy de cursusssen 'Aangifte en beklag in strafzaken' en 'Actualiteiten verdediging in zedenzaken'.